EA1®

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1-kurssitodistus on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistusta voi ylläpitää käymällä kertauskurssi kortin voimassaoloaikana, jolloin EA1-kortin voimassaoloa jatketaan kertauskurssiajankohdasta kolmella vuodella. EA1-kortti tarvitaan ensiavun jatkokurssiin osallistumiseen.

KESTO: 16h (kahtena työpäivänä)
RYHMÄKOKO: 15 max

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset
Virallinen ensiapukurssi koulutus
Defibrillaattori

EA2®

Jatkokurssilla kerrataan kurssin alussa hätäensiapuun liittyvät toimenpiteet, jonka jälkeen opitaan toimimaan vaativammassakin onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa. Jatkokurssille voi osallistua voimassa olevalla EA1-kortilla. EA2-kortti on voimassa kolme vuotta. Kurssitodistusta voi ylläpitää käymällä kertauskurssi kolmen vuoden sisällä, jolloin EA2-kortin voimassaoloa jatketaan kertauskurssiajankohdasta kolmella vuodella

KESTO: 16 h (kahtena työpäivänä)
RYHMÄKOKO: 15 max

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
  • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
  • sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
  • tajuttomalle annettava ensiapu
  • verenkierron häiriötila (sokki)
  • vierasesine hengitysteissä
  • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
  • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
 • Murtumat
 • Nivel- sekä pehmytosavammat
 • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Ryhmäkohtaiset erityisaiheet
 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE-D -peruskurssi 4 t


Hätäensiapu 8h

8 h hätäensiapukurssi on hengenpelastavan ensiavun tehokurssi. Hätäensiapukurssille voi osallistua ilman ennakkotietoa ja kurssista voi saada hätäensiapukortin (8 h hätäea-kortin), joka on voimassa kolme vuotta. Kyseisellä kurssilla voi myös kerrata ensiavun perus- tai jatkokurssin (EA1/EA2-kortin voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella).

KESTO: 8h (yhtenä työpäivänä)
RYHMÄKOKO: 15 max

Hätäensiapu 6h

6 h hätäensiapukurssi on lyhyempi hengenpelastavan ensiavun tehokurssi. Hätäensiapukurssille voi osallistua ilman ennakkotietoa ja kurssista voi saada hätäensiapukortin (ns. 4-7 h hätäea-kortin), joka on voimassa kolme vuotta. Kyseisellä kurssilla voi myös kerrata ensiavun perus- tai jatkokurssin (EA1/EA2-kortin voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella).

KESTO: 6h
RYHMÄKOKO: 15 max

Hätäensiapu 4h

4 h hätäensiapukurssi on lyhyin hätäensiapukurssi, jossa keskitytään lähinnä tajuttoman ja elottoman henkilön ensiapuun. Hätäensiapukurssille voi osallistua ilman ennakkotietoa ja kurssista voi saada hätäensiapukortin (ns. 4-7 h hätäea-kortin), joka on voimassa kolme vuotta. Kyseisellä kurssilla voi myös kerrata ensiavun perus- tai jatkokurssin (EA1/EA2-kortin voimassaoloaikaa jatketaan kolmella vuodella).

KESTO: 4h
RYHMÄKOKO: 15 max

Kertauskurssi 4h

Kertauskurssi on tarkoitettu EA1- tai EA2-kortin kertaamiseen. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan tärkeimmät hengenpelastavaan ensiapuun liittyvät asiat. Kertauskurssi sisältää samat aiheet kuin hätäensiapukurssit.

KESTO: 4h
RYHMÄKOKO: 15 max

Räätälöidyt ensiapukoulutukset 2-16h

Kurssi voidaan räätälöidä täysin tilaajan tarpeisiin perustuen yhteistyössä kouluttajan ja tilaajan kesken (Ei lisäkustannuksia). Esimerkkejä Koulut/ Päiväkodit: lasten/ nuorten erityispiirteet, tyypillisimmät ensiapua vaativat tilanteet Urheiluseurat ja muut seurat: tyyppivammat Yritykset: Riskien kartoitus jonka pohjalta ensiapukoulutuksen laatiminen

KESTO: 4-16h