Lisätiedot

SPR EA1®

Sisältö:

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

SPR EA2®

Sisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
Hätäensiapu:
Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin
tajuttomalle annettava ensiapu
verenkierron häiriötila (sokki)
vierasesine hengitysteissä
Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
Ranka- ja raajavammat
Pään- ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu
Murtumat
Nivel- sekä pehmytosavammat
Rasitus- ja lihasvammat
Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
PPE-D -peruskurssi 4 t