MariMedissä kouluttajana toimii ensihoidon ammattilainen Mari Laurema.

Päätyökseen Mari toimii Ensihoidon kenttäjohtajana Kymenlaakson alueella.
Mari on SPR:n hyväksymä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja (ETK).

Mari Medi ensiapukouluttaja

Vuosien kokemus ambulanssityöstä takaa mielenkiintoisen,
todellisiin tilanteisiin perustuvan opetustyylin maallikkotasollekin.
Uskallus ja maalaisjärki ovat asioita, joita haluan koulutuksissani painottaa, niiden avulla pärjää jo pitkälle!
Jokainen osaa auttaa. Vakavista asioistakin voi puhua mukaansa tempaavasti, sopivasti huumorillakin höystettynä.