Tietoa meistä

MariMedissä kouluttajina toimivat ensihoidon ammattilaiset Mari Laurema ja Tero Häkälä.

Päätyökseen Mari toimii Ensihoidon kenttäjohtajana Kymenlaakson alueella, Tero puolestaan hoitotason ensihoitajana pelastuslaitoksella.
Kummatkin ovat SPR:n hyväksymiä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttajia (ETK).

 

 

Vuosien kokemuksemme ambulanssityöstä takaa mielenkiintoisen,
todellisiin tilanteisiin perustuvan opetustyylin maallikkotasollekin.
Uskallus ja maalaisjärki ovat asioita, joita haluamme koulutuksissamme painottaa, niiden avulla pärjää jo pitkälle!
Jokainen osaa auttaa. Vakavista asioistakin voi puhua mukaansa tempaavasti, sopivasti huumorillakin höystettynä.